Nötköttsproduktion

Vår nötköttsproduktion består av 110 dikor av raserna Charolais, Simmental och Red Angus. Alla ungdjur föds upp till slakt och säljs i eget varumärke Rekarnekött. Våra djur bor i stallar med djupströbädd. Allt foder är egenproducerat. Vi har naturlig betäckning på bete med inköpta avelstjurar. Djuren betar växelvis naturbeten och åkerbeten. Det är ekonomiskt hållbart för att få både miljönytta och bra tillväxt på djuren.