Spannmålsproduktion

Vår spannmålsproduktion bedrivs på 360 ha mark. Därutöver nyttjas 80 ha till vallskörd och 150 ha till beten. Vi arbetar för att vår spannmålsproduktion ska vara både ekonomiskt och miljömässigt hållbar för framtiden. Vi odlar höstvete, höstraps, korn och havre. I växtföljden har vi både vallar och baljväxter som åkerböna och ärter. Målsättningen är att producera hållbart livsmedel för framtiden.