Verksamheter

Lindholms Gård delas basnäringen in i de tre verksamhetsgrenarna spannmålsproduktion, nötköttsproduktion och skogsbruk.